Pro Atom web - vyvracení mýtů o jaderné energetice
| Seznam jaderných elektráren | Download |
  Hlavní menu
Úvodní stránka
Odkazy
Ankety
Aktuality
TOP 15

Podpořte nás
Naše ikonka

O nás


  Rubriky


  Reklama

  Reklama  Pro Atom web
Email: proatom zavináč luksoft.cz
ISSN 1802-5331

(c) 2007-2008
Zásady ochrany osobních údajů


Komentáře

ke článku: Zdroje energie a jejich efektivita
ze dne 29.06.2007, autor článku: Mojmír Štěrba

Komentář ze dne: 29.06.2007 17:17:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Aleš Aleš (@)
Titulek:
Velmi dobrý článek...

Komentář ze dne: 02.07.2007 17:44:38     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Drake (drake@centrum.cz)
Titulek: alternativní náhled
Jen tak mě napadlo, že i složité procesy výroby bioetanolu/bionafty s EROEI kolem 1 mohou být velice užitečné, pokud na vstupu bude většina člověkem dodané energie v podobně elektřiny (atom) a/nebo užitkového tepla (kogenerace, tepelné solární panely).

Pak lze totiž "výrobu" biopaliv brát jako sluncem dotovanou transformaci ze snadno vyrobitelné formy do snadno skladovatelné formy v podobě tekutého chemického paliva.

Komentář ze dne: 03.07.2007 07:55:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - míša mýval (@)
Titulek: Re: alternativní náhled
Spíš to bude tak, že energetické vstupy bude zbídačené místní obyvatelstvo, pracující za kýbl šlichty odpadající z výroby bioetanolu. Tím lze dosáhnout velmi vysoké EROEI

Komentář ze dne: 11.07.2007 00:27:24     Reagovat
Autor: neregistrovaný - klopp (@)
Titulek: Re: Re: alternativní náhled
A co takhle butanol:
http://biom.cz/index.shtml?x=2015305

Komentář ze dne: 11.07.2007 08:12:34     Reagovat
Autor: neregistrovaný - míša mýval (@)
Titulek: meziprodukt kyselina máselná?
No nechtěl bych bydlet blízko takové výroby. Navíc koncentrace a výtěžek mi připadá dosti nízký. To už radši řepkový olej

Komentář ze dne: 03.07.2007 10:08:47     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Mojmír Štěrba (@)
Titulek: Re: alternativní náhled
Zajímavý náhled. Pokouším se proniknout do Vašeho myšlenkového pochodu, ale moc se mi to nedaří.
Uvádíte : "...i složité procesy výroby bioetanolu/bionafty s EROEI kolem 1 mohou být velice užitečné, pokud na vstupu bude většina člověkem dodané energie v podobě elektřiny … atd."
To je však dneska apriorně přijímaný předpoklad, že když se v cyklu nějakého zdroje nebude dostávat energie – tedy je deficitní, že ji dodáme z jiného zdroje. Problém je ale v tom, že každý zdroj má svůj energetický cyklus, ve kterém vyrobená energie musí zabezpečit všechny jeho vstupy. Celá energetická soustava se skládá z jednotlivých cyklů, přičemž každý musí být energeticky soběstačný s přebytkem, má-li být přispivatelem, nikoliv spotřebitelem.. Pokud nějaký zdroj má EROEI < = 1, tak se stává zátěží a stává se někdy vydatným spotřebičem. Záleží na objemu resp. podílu deficitního zdroje na celkovém objemu energetické soustavy. Pokud deficitní zdroje nabudou převahu, tak soustava jako celek zanikne jako se to už stalo vícekrát v minulosti.

Komentář ze dne: 03.07.2007 16:49:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Lukáš Rytíř (@)
Titulek: Re: Re: alternativní náhled
O podobném "alternativním pohledu" jsem psal již asi před rokem v jednom komentáři.
Vezměme jako příklad baterii do náramkových hodinek. Předpokládám EROI<1. Přesto se je však vyplácí dělat. Baterie totiž představuje kvalitativně lepší zdroj energie než prosté vstupy.
Podobné by to bylo u biopaliv či jiných paliv. Pokud bychom vyráběli vodík (EROI<1) z energie z větrníků, mělo by to pořád smysl.

Závěrem chci říci, že EROI můžeme brát za správný pouze v teoretickém případě, že vstupní energie je stejné povahy jako výstupní. Tedy například elektrická energie.

Též je třeba přihlédnout ke kvalitě této energie. Například přečerpávací elektrárny mají EROI<1 a stejně jsou výhodné, protože z "nekvalitní energie" (noční) dělají kvalitní (špičkovou).
Naopak větrníky dělají z kvalitní energie potřebné na výrobu energii kvalitativně horší, nestabilní. Továrny by mohly být těžko připojeny pouze na větrníky (zatímco na samotné jaderné či uhelné by to šlo lépe). Do jejich EROI by se potom měla započítat energie potřebná k úpravě energie - tedy například ztráty v přečerpávačkách...

Komentář ze dne: 03.07.2007 20:55:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M.Štěrba (@)
Titulek: Re: Re: Re: alternativní náhled
Přesně tento problém se popisuje v článku odstavce 4 a 5 Kvalita energie, kde se zavádí souhrnně faktor kvality. Při dodržení tohoto principu už samotný EROI by měl v sobě zahrnout kvalitu, jak na to upozorňují autoři uvedených studií. Např. pro uvedené baterie náramkových hodinek by mohl být EROI > 1, protože v sobě zahrnuje faktor kvality. Totéž platí i pro ostatní zdroje, kde kvalita může EROI zvyšovat nebo snižovat např. pro přečerpávačky, FV, VěE a pod.

To jsou právě časté nedostatky uváděných hodnot EROI, které nedostatečně a nebo vůbec nezahrnují faktor kvality.

Jistěže některé komentáře se mohou prolínat a mohou docházet ke stejným závěrům a mají větší hodnotu tím spíš, že se k nim dospělo v jiných souvislostech. Takže s minulým komentářem zcela souhlas.

Komentář ze dne: 04.07.2007 01:30:55     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Drake (drake@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: alternativní náhled
Jenže podle mne slovem "kvalita" nelze označovat něco, čemu většina populace řekne spíše "užitečnost" nebo "forma".

NAVÍC!

V článku ukazované příklady kvalit působí asi jako Marxistické pojetí hodnoty práce.
Ve skutečnosti je třeba vždy uvažovat, v jaké formě a kvalitě budu energii na vstupu nějakého určitého systému potřebovat. Od toho se odvíjí moje hodnocení různých zdrojů, od "hezké, ale nepoužitelné", přes "dobré" až po "zbytečně kvalitní".
Čili požadovaná forma a kvalita závisí na tom kterém konkrétním systému.

Pokud budete počítat do EROEI všechny formy energie, pro jakýkoliv vyvážený systém vám samozřejmě vyjde 1, podle zákona o zachování energie.

Myslím že můj hlavní problém s vaším článkem spočívá v tom, že vy tam všechno berete jako polouzavřený cyklus s nějakým výstupem (trochu jako perpetuum mobile), zatímco já všechno chápu jako článek řetězce, transformující vstup na výstup. A v transformačním řetězci se dá zisk vytvořit jedině tak, že vstupy považujeme za levnější než výstupy. Pak už nás zajímá (pouze?!) dlouhodobá udržitelnost procesu a s tím související stabilita relativních cen.

Komentář ze dne: 10.07.2007 15:30:17     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Rosta (rosta138@seznam.cz)
Titulek: Vždy jde o přeměnu energie
Vážení,

dnes je situace taková, že aby byla zajištěná práce pro širokou veřejnost "ekonomická stabilita a růst" musí se něco vyrábět, ale stejně rychle jako vyrábět také staré ničit. Proto jsme dnes svědky toho, že se mléko z ČR odveze do španělska tam se z něj udělá jogurt, který se prodá v polsku. Takto se uměle vytváří zaměstnanost, neboť vše je dnes závislé na dopravě a dopravní prostředky a energetika jsou tím hlavním tahounem ekonomiky. Bohužel to má nepříznivé důsledky v tunách spálené ropy za dopravu a tunách uhlí na výrobu elektřiny aby se vyrobily ty auta kterými se to vozí. Bohužel je situace taková, že bez takto uměle vytvořené ekonomiky by bylo mnoho lidí bez práce.
Uhelné elektrárny jsou jednoznačně pouze spotřebitelem energie, kdy ze 100% potenciálu energie uhlí přemění na elektřinu 30% a dalších 10% je spotřebováno na těžbu a dopravu. Dále kdyby se plně započítaly rekultivace zjistíme, že jsou uhelky možná ztrátové.
Zdravý rozum jasně říká, vyrábět v místě spotřeby a to platí u většiny běžných komodit (energie, potraviny, ap.)
Jistě odborníci na těchto stránkách by dokázali popsat výhody malých JE, o výkonech do 200MW. Vźdyť dnes jsou běžné moderní reaktory na ponorkách (viz. nové ponorky Anglie a Ruska) tak proč by nemohl být u každého většího města jaderný reaktor vyrábějící elektřinu a teplo.
OZE by v tomto systému mohly tvořit doplněk do max. 20% celkové spotřeby.
Jikak co se týká větrníků již jsem také četl názory tzv. odborníků, kteří tvrdili, že větrník nevyrobí ani tolik energie kolik je potřeba na jeho výrobu. Vezmu-li to opět z pohledu zdravého rozumu tak pokud stojí větrník o výkonu 2,0MW 2mil EUR, ročně vyrobí 5-6tis.MWh tak i při ceně 2460Kč/MWh je hrubá návratnost kolem pěti let. V ceně větrníku je zahrnuta cena materiálu, lidské práce, zisku a hlavně cena energie včetně dopravy energie (4000Kč/MWh). Zde je jasné, že i větrník vyrobí (přemění) energii se ziskem a tedy EROEI někde kolem 80-120.

Komentář ze dne: 10.07.2007 17:07:09     Reagovat
Autor: neregistrovaný - míša mýval (@)
Titulek: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Samozřejmě, pokud počítáme pouze stavbu větrníku, je ziskový. Do jeho provozu ale musíme počítat, že současně musí být uhelka o obdobném výkonu v teplé záloze - žere uhlí, vyfukuje páru, ale nevyrábí elektřinu, maximálně může běžet pro kompenzaci jaloviny, aby mohla během několika minut zaskočit. Protože větrné elektrárny se na rozdíl od parních navzájem zálohovat nemohou. Z tohoto důvodu je skutečná cena větrné energie tak nízká, neboť má většinou hodnotu mimošpičkové, která se v JE produkuje za cenu paliva - to je 200 - 400 Kč/kWh. V některých obdobích je dokonce ditributory, kteří ji musí velice draze povinně vykoupit, nabízena zdarma, aby nedošlo ke kolapsu sítě.

Komentář ze dne: 11.07.2007 16:50:33     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. Štěrba (@)
Titulek: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Vážený pane, pokusím se reagovat na Váš komentář.

S tím prvním odstavcem s Vámi souhlasím. Spíš je otázka, jaká je optimální struktura ekonomiky a hlavně jakým způsobem to lze změnit v podmínkách globálního uspořádání ekonomiky. Já to nevím.

Komentář k druhému odstavci:
„Uhelné elektrárny jsou jednoznačně pouze spotřebitelem energie, kdy ze 100% potenciálu energie uhlí přemění na elektřinu 30% … „

Při výpočtu EROEI, jako u každého zdroje energie, se započítávají veškeré vstupy počínaje geologickým průzkumem, těžbou rud, výrobou železa a strojů pro těžbu a dopravu, hloubením dolů, těžbou, dopravou do místa odběru a konče likvidací-rekultivací dolů, uvedené činnosti byly zásobovány energií z vytěženého uhlí a na to se spotřebuje vstupní energie. Na výstupu je vytěžené uhlí s energetickou hodnotou primárního zdroje. Podle uvedených studií je současné EROEIu (černého uhlí) = 80 (lišit se může podle místních podmínek, kalorické hodnoty, ... atd.), t.zn., že energetická hodnota vytěženého uhlí je 80 × větší než vstupy.

Uhlí jako primární zdroj se transformuje na další možné zdroje energie – (zplynování, hydrogenace, výroba elektřiny). Předpokládejme proces výroby elektřiny. Pro tento proces je EROEIe = 0,3. EROEIc celková pro výrobu elektřiny z primárního zdroje uhlí je EROEIu × EROEIe t.zn. EROEIc = 80×0,3 = 24,0. Elektřina je dopravována ke spotřebiteli přenosovou soustavou s předpokladem EROEId = 0,5. Výsledné EROEIc v pro primární zdroj uhlí pro výrobu elektřiny = 80×0,3×0,5=12,0. Tato hodnota je především závislá na primárním zdroji a efektivitě dalších transformačních kroků. Pokud by se těžba uhlí prodražovala, mohla by EROEI klesnout pod hodnotu 1 a produkce elektřiny z uhlí by se zastavila, protože by nebylo z čeho deficit hradit..
Výpočet EROEI si můžete nastudovat ve studii http://www.ker.co.nz/pdf/Aggregation_role_of_energ y.pdf

Odst. 3 … problém malých JE
Z technického a fyzikálního hlediska se nevyskytují žádné problémy. Dnes fungují reaktory od 200 MW do 1600 MW. Rusko zahajuje výrobu bezobslužných kompaktních jaderných modulárních zdrojů výkonu 200 MW s výměnou paliva až po 6-letém provozu jak na námořních mobilních, tak i pozemních stanovištích, zásoba obohaceného paliva z jaderných hlavic je na několik desetiletí. (Bouhužel je v tom i náš uran z doby totality).
Výhody velkých bloků jsou v jejich větší efektivnosti, u malých bloku je to lepší regulovatelnost i když s horší efektivitou. V čem je problém v ČR? Zatím neexistuje platná energetická koncepce, která by optimalizovala budování energetických zdrojů, o tom rozhoduje vláda a parlament. Podle ministra Římana bude k dispozici na podzim a pak uvidíme. Já jsem přesvědčen, že v budoucnosti k modulárním JE dojde.

Odst. 4 … Jinak co se týká větrníků …
Není mi jasné, odkud jste přišel na údaj, že 2 MW VěE vyrobí ročně až 6000 MWh, to by znamenalo účinnost 34,25 %. Toho nedosahují ani off shore příbřežní elektrárny. Např. V r. 2005 bylo ve Velké Britanii, největrnější zemi Evropy, prům.účinnost 24.5 %. I když 2 MW VěE jsou efektivnější než ty menší, tak dosahují nejvýše účinnost kolem 20%. Ten Váš výpočet EROEI je povrchní a vychází z neskutečných dat. V literatuře se uvádí EROEI 20 – 30. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout studii. Na více tady nemáme místo.
http://www.eoearth.org/article/Energy_retu rn_on_investment_(EROI)_for_wind_energy
zde máte metodiku výpočtu a konkrétní výpočty v různých podmínkách.
Jenomže hlavní problém je v regulaci. Stručně - regulace spočívá v tom, že zdroje a spotřeba se nasmlouvají předem, dlouhodobě a krátkodobě na každou hodinu a reguluje se t.zv.systémová odchylka. Větrná energie se nedá dobře dopředu nasmlouvat, proto musí být regulována nikoliv pouze systémová odchylka, ale plná změna výkonu regulací sekundární a terciární které musí být kdykoliv k dispozici a dispečerskou v případech většího výpadku.
Podle rozjednaných instalací VěE má být do konce r. 2010 nainstalováno 1200 MW instalovaného výkonu. K tomu ale musí být náležitě zvýšeny výkony regulace – čili čím více VěE, tím více nasmlouvaných výkonů regulace. Bez náležité regulace prostě elektrizační soustava nepojede.Tato regulace bude ČEPS dle ředitele stát navíc 7 miliard Kč ročně. Tato částka se musí při výpočtu EROEI přičíst ke vstupům, takže tím se EROEI hravě dostane k hodnotě 1 a nebo níže. Bohužel toto je realita.

Komentář ze dne: 11.07.2007 17:23:15     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M.Štěrba (@)
Titulek: Re: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Opravuji odkazy:
http://www.ker.co.nz/pdf/Aggregation_role _of_energy.pdf

http://www.eoearth.org/article/Energy_return_o n_investment_(EROI)_for_wind_energy


Komentář ze dne: 11.07.2007 17:39:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M.Štěrba (@)
Titulek: Re: Re: Re: Oprava
Omlouvám se:
http://www.ker.co.nz/pdf/Aggregation_role_of_ energy.pdf

http://www.eoearth.org/article/Energ y_return_on_investment_(EROI)_for_wind_energy

Komentář ze dne: 15.07.2007 13:24:39     Reagovat
Autor: [Rosťa] - Rostislav Beneš (rosta138@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Zdravím,

určitě bych s Vámi na toto téma osobně diskutoval, je zřejmé, že monopolní výrobci zastávají katastrofický scénář ohledně nárůstu spotřeby a nutnosti výstavby nových zdrojů a na druhé straně větrníky nám budoucí problémy nevyřeší.
Je nutné objektivně nalézt tu správnou volbu bez tlaku "zelených a uhlo baronů"
Jinak 6000MWh vyrábí VTE v Krušných horách údaje VTE Petrovice Enercon E70 2,0MW leden 1060MWh únor 980MWh, (tj. kapacitní faktor cca 65%) samozřejmě že jde o výjimečné měsíce letošní teplé zimy.

Komentář ze dne: 15.07.2007 14:58:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Ostap Bender (@)
Titulek: Re: Re: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Kontrolní otázka: kdo je to, ti "monopolní výrobci"? Dá se hovořit o monopolu v případě ČEZu, když 30% elektřiny u nás pochází od jiných výrobců? ;-)

Komentář ze dne: 15.07.2007 20:55:10     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M. Štěrba (@)
Titulek: Re: Re: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Když už jsme v té diskuzi, tak k jednotlivým výrokům:
"... katastrofický scénář ohledně nárustu spotřeby … atd."

Nárust spotřeby je objektivní statistický údaj publikovaný ERÚ - v r. 2005 byla spotřeba netto 57664 GWh, v r. 2006 59349 GWh, t.j přírustek 1685 GWh t.j 2,92%. Předpokládejme krátký horizont 5 roků. Při uvedeném přírustku se zvýší spotřeba na 27664*1,03**5=66848 GWh tj. Přírustek 9184 GWh. A to je zhruba produkce další uhelné elektrárny s inst. výkonem 220 MW např. Mělník II. To je přirozený přírustek.
- Změna k roku 2012 = nově postavené kapacity – zrušené elektrárny (životnost) – přirozený přítrustek spotřeby. Podle www.čez bude do r. 2012 rušit cca 1400 MW výkonu, dalších 600 MW ostatní výrobci, celkově bude zrušeno cca 2000 MW instalovaného výkonu. Tedy když se nepostaví nic, budeme mít snížení 2000 + 220 = 2220 MW. Další 3000 MW půjdou dolů do r. 2015.

Pokud by se nainstalovalo těch 1000 MW VěE, tak při účinnosti 20% by byl výkon 200 MW, ovšem ČEPS by musel tento pro tento výkon nakoupit nebo vyprodukovat další certifikované výkony pro regulaci, takže přírustek neveliký, nic nevyřeší.
Rozhodně dojde k úbytku instalovaných výkonů, které se musí řešit.

"Je nutné objektivně nalézt tu správnou volbu bez tlaku "zelených a uhlo baronů"

Samozřejmě, každý si chce přihřát svou polívčičku, u uhlobaronů i větrníků v tom lítají miliardy a myslím, že ani jednomu až tak nejde o energetickou situaci, ale o tučný výdělek. Např. Tykač nakoupil uhlí za 30 miliard Kč, ČEZ staví VěE za 20 milard + další firmy.

"Jinak 6000 MWh vyrábí VTE v Krušných horách údaje VTE Petrovice ..."

Ale takhle se přece účinnost (kapacitní faktor) VěE nepočítá – vybrat největrnější časový úsek roku a z toho vypočítat účinnost. Účinnost se počítá za roční období z energie, která byla prodána do sítě –> energie dosažená[MWh]/energie dostažitelná[MWh]×100 [%]. Jinak není možné jednotlivé VěE porovnávat.
Roční energie prodaná za rok do sítě zdrojů nad 1 MW oficiálně eviduje ERÚ v tabulkách Přehled zdrojů.
VěE Petrovice byla instalována během r. 2005, takže za tento rok nebylo možné spočítat účinnost, když část roku nejela. Rok 2006 už jela VěE po celý rok, ale ERÚ doposud nezveřejnil tabulku zdrojů za rok 2006, takže účinnost zatím není možné spočítat.
Už jsem na jiném místě uvedl, ža za r. 2005 byla v největrnější zemi Evropy Velké Britanii účinnost VěE 24.5 %, v Německu 20,5%, v ČR 10,75 %. VěE od 2 MW nahoru mají jistě větší účinnost, tak můžeme počítat 20%.

Komentář ze dne: 15.07.2007 21:34:50     Reagovat
Autor: neregistrovaný - M.Štěrba (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Vždy jde o přeměnu energie
Malé upřesnění k 1. odstavci. Těch 9184 GWh by nestačila nahradit elektrárna Mělník, ale elektrárna jako Počerady (1000 MW) + Chvaletice (800 MW), takže nám bude scházet výkon 2000 + 1800 = 3800 MW. A to už aby začali s výstavbou aby to stihli - jestli ale na to budou mít uhlí. Když nechtějí mluvit o jádru tak budou muset dále rozhrabávat naši zem.

Komentář ze dne: 09.10.2011 08:57:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - fousek (jfous@seznam.cz)
Titulek:
Vidím, že se nemůžete dopočítat účinnosti větrníků v Petrovicích, nemůže to být tím, že provozovatel podvádí a do sítě vrací energii odebranou za normální cenu a nechává si ji platit jako větrnou? Kontroluje někdo zda nedochází k podvodům, třeba podle rektifikačního měření poblíž místa zdroje?

Komentář ze dne: 10.10.2011 17:33:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Štěrba (@)
Titulek: Re:
To máte pravdu, ten problém je tu vždycky, když přispívající zdroj má vyšší výkupní cenu než hlavní zdroj., takže to svádí k tomu, že může dodávat do sítě levnější energii z hlavního zdroje a za ten rozdíl si dovolit cestu na Havaj. Distributor a PS má svoje kontrolní orgány, které by to měly kontrolovat, ale při tom množství připojených zdrojů to není jednoduché. Jestli to zkontrolovali v Petrovicích nevím. Myšlenka takovýchto podvodů není nová a jen u nás. Ve Španělsku se přišlo na to, na FV panely svítili v noci a elektřinu prodávali.

  Anketa
Co byste zvolili za nejpřijatelnější alternativu?

Prolomení těžebních limitů (zbourání Horního Jiřetína) (335 hl.)
 
Garance ceny pro nové bloky Temelína (70 Eur/MWh) (287 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 622

  Výměna odkazů

Přípony souborů

Zkratky

Vlajky států světa

Tapety na plochu PC


  Nejčtenější články
Spotřeba elektrické energie
(04. 03. 2006, 39577x)
Jaderné fóry
(01. 04. 2007, 37507x)

  Kde to vře!
Zajistíme energii bez prolomení limitů?
27. 04. 2012
Počet komentářů: 2282

Regulace obnovitelných zdrojů – scénář S2040
02. 01. 2012
Počet komentářů: 2259

PERMAKULTURA – příběh jedné komunity
16. 02. 2007
Počet komentářů: 1294

Fotovoltaika - kšeft, za který všichni zaplatíme
22. 02. 2009
Počet komentářů: 1063

Potěmkinovské šílenství s obnovitelnými zdroji
02. 04. 2008
Počet komentářů: 731

BIOETANOL - naše naděje nebo past?
07. 04. 2006
Počet komentářů: 719


  Poslední komentáře
 • Jsem pro to, aby se zkoumaly různé možnosti, jak získávat (ale hlavně jak USPOŘIT) energii (u jadern . . . (Obnovitelné zdroje energie neexistují!)
 • U fotovoltaických systémů váhově převažuje beton (pokud nejsou organickou součástí střechy), potom . . . (Stop radioaktivnímu uhlí, start Zwentendorf!)
 • Dokazal to nekdo spocitat kdy JE vyprodukuje tolik energie kolik se do ni ze vsech zdroju vlozilo a . . . (Argumenty proti jaderné energetice)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)

 •   Počítadlo přístupů
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.