O nás

Autor: Lukáš Rytíř <proatom(at)luksoft.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 02. 2007

Proč vznikl tento server? Jaké jsou jeho cíle? To vše se dočtete v tomto článku.

Webové stránky „Pro Atom web“ jsou v provozu od 23.ledna 2006.

Cíle webu

Cílem webu je objektivně informovat co nejširší veřejnost o složité problematice energetiky s primárním zaměřením na:

 • Jadernou energetiku (bezpečnost, ekonomika, ekologie, radioaktivní odpady).
 • Obnovitelné zdroje (ekonomicky využitelný potenciál, ekonomika, ekologie, biopaliva).
 • Řízení energetické soustavy.
 • Akumulaci energie.
 • Trvale udržitelný rozvoj, globální problémy světa.
 • Součástí je i diskuse na daná témata.

  Objektivita

  Web je nezávislý, provozován soukromými osobami bez vazeb na energetické společnosti, politické strany či lobbistické spolky.

  Název webu

  Objevilo se několik výhrad k názvu tohoto webu. I přesto, že název může budit dojem neobjektivního zdroje informací, byl zvolen, protože vyjadřuje názor všech přispěvatelů, tedy: „V současné době a v blízké budoucnosti je využívání jaderné energetiky nezbytné pro zvýšení (udržení stávající) životní úrovně.“. Jinak řečeno, bez využívání jaderné energetiky nelze dosáhnout trvale udržitelného rozvoje.

  Nejsme jako jiné organizace, které se zaštiťují „zájmy přírody“, tváří se jako informační či ekologické spolky, jejichž skutečným cílem je boj proti jádru. Zdá se nám čestnější prezentovat tento názor („pro atom“) přímo a ne skrytě, jak činí jiní.

  Ačkoliv jsme pro rozvoj jaderné energetiky, jsme i pro rozvoj ostatních zdrojů na základně objektivních kritérií, která by měla vždy rozhodovat. Bohužel tomu tak není, otázka energetiky je zpolitizovaná, proto se zde objevují i články s politickými tématy (výhradně související s energetikou).

  V uváděných článcích se snažíme zachovat maximální objektivitu a uvádět zdroje informací (pokud možno více nezávislých zdrojů). Ke každému článku je diskuse, do které může přispět každý. Rozsáhlejší polemiku zveřejníme jako článek – dáváme tedy maximální prostor lidem s jinými názory na rozdíl od podobných proti-jaderných hnutí, kde diskuse možná není.

  Po obsahové stránce zodpovídá za svůj článek sám autor. Všechny články (původní, pro tento web) jsou psány z vlastní iniciativy autorů, bez nároku na jakýkoliv honorář.

  Ačkoliv by články měly být hodnoceny především dle své kvality, nikoliv dle autorů, rozhodli jsme se, zveřejnit malé „info“ o autorech.

  Lukáš Rytíř

 • Vystudoval střední průmyslovou školu, elektro-obor automatizační technika a Univerzitu Hradec Králové, Fakultu informatiky a managementu, obor Informační management.
 • záliby: cestování, příroda, sport, cykloturistika, turistika, fotografování, programování, energetika.


 • Ondřej Chvála
 • postgraduální student v Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.


 • Mojmír Štěrba
 • Projektant a programátor systémů řízení
 • Ing., absolvoval ČVUT-FEL, VŠE-EMM (Ekonomicko-matematické modely)
 • oblasti působení - doprava, energetika
 • simulační modely technologických procesů.
 • 25 roků tlumočník a překladatel AJ.
 • Koníčky - hudba, zahrada.


 • Václav Pokorný
  O sobě říká:
  Narodil jsem se v den korunovace Alžběty II v Českých Budějovicích, z rodné chalupy je výhled přímo na chladící věže JE Temelín. Své mládí jsem ale prožil v severozápadních Čechách v Teplicích, kde jsem došel k názoru, že uhelná energetika není nejlepším přítelem člověka. Vystudoval jsem VŠCHT v Praze, specializaci na zpracování jaderných paliv a radiochemii. S uranovým průmyslem jsem přišel do styku pouze na praxi na VŠ. Asi dva roky jsem pracoval na ÚVVVR, takže radioaktivity jsem si užil dost. Deset let jsem pracoval na Ústavu fyziky plazmatu. Nyní živím agrochemií a údržbou zeleně. Jsem ženatý, mám dceru studující VŠE a vnuka. Bydlím v rodinném domku na kraji Prahy. Mám rád přírodu a proto si myslím, že by ji měl člověk co nejméně vykořisťovat.

  Libor Junek
 • SŠ obor Mechanik elektronik - číslicová a řídící technika.
 • Povoláním programator aplikačních SW a řídících systémů.
 • Mezi pravidelné autory patří také Petr Valenta. Další články jsou převzaté (ze svolením autorů) z informačního servisu ČNS a od Jihočeských taťků případně od dalších osob.

  Spolupráce

  Máte-li zájem o spolupráci s tímto webem nebo chcete-li se stát autorem, pište na adresu „proatom (zavináč) luksoft.cz“.