Čistá energie - varianta dostavba

Autor: Mojmír Štěrba <(at)>, Téma: Energetika, Vydáno dne: 10. 10. 2011

Ve vzduchu visí otázka, jestli Brusel zruší Dukovany a nepovolí dostavbu Temelína, nebo umožní renovaci bloků Dukovan a výstavbu pátého bloku a dostavbu Temelína.
Budeme postupně simulovat oba uvedené případy a další případy mezi tím, bez uhlí i s uhlím resp. zemním plynem plynem a eventuálně další možnosti, které nám přichystá EU. Ve hře je naše energetická soběstačnost.


V minulém díle jsme dospěli ke zjištění, že při současném instalačním výkonu JE 3900 MW + OZE v rozsahu žádostí o připojení k elektrizační soustavě (ES) nebyly splněny podmínky pro provoz elektrizační soustavy pro zajištění produkce 70 Twh ani zajištění povoleného zatížení sítě.

Je tu určitý rozpor mezi požadavkem na zajištění energie i s uhlím a požadavkem na omezení skleníkových plynů. Buď bude energetika i s uhlím, potom nám CO2 nevadí, nebo je priorita CO2, tedy modelujeme variantu bez uhlí. Splnit obojí by bylo v reálu velmi komplikované a drahé – pálit uhlí a CO2 zahrabávat?

Dnes se pokusíme najít průchodný stav při plánovaném celkovém instalovaném výkonu JE 6500 MW a potřebné konfiguraci OZE bez uhlí.


1. Varianta1 : dostavba Temelína + dostavba Dukovan.

Výchozí podmínky:

Jaderná energie:

Předpokladem je, že bude provedena plánovaná dostavba 2 bloků Temelíně 2 000 MW s celkovým výkonem 4000 MW, v Dukovanech renovace bloků na 4x500=2000 MW a výstavba nového bloku 500 MW s celkovým výkonem 2500 MW.
Celkový instalovaný výkon jaderných elektráren činí 6 500 MW.

Uvedená hodnota není žádné scifi, ale regulérní výhled MPO pro zabezpečení energetické bezpečnosti v ČR. Tuto hodnotu považujeme za konstantní a proměnná bude konfigurace OZE.
Obnovitelné zdroje:

Základní konfigurace instalovaných výkonů odpovídá scénáři NAP (Národního akčního plánu MPO) pro rok 2020 v MW pro splnění požadavku EU 13,5% z OZE do r. 2020.
VE=800, MVE=386, VTE=800, FVE=2900, Biom=550, Biop=417, Geo=5
Celkový instalovaný výkon OZE= 5858 MW.

Cílem bude zjistit kombinaci jednotlivých obnovitelných zdrojů, abychom dosáhli stabilního režimu ES při splnění požadavku produkce 70 Twh. Přitom bude respektován dosažitelný

potenciál v podmínkách ČR.

2. Průvodce klíčovými kroky simulace

3. Závěr
- Elektrizační soustava bude v rovnováze v následujícím mixu zdrojů v instal. MW :
JE=6500, VE=800, MVE=386, VTE=800, FVE=2500, Biom=2000, Biop=500, Geo=5
- Dosažena produkce 70 Twh při nakoupené záporné a kladné regulační energii 6000 Gwh a regulačním výkonu 1700 MW.
Přitom skutečně čerpaná kladná záloha je 2198 Gwh a záporná záloha -5771 Gwh, tedy v rozsahu nakoupené.
Regulační import 195 Gwh s max. zatížením v PS 1462 MW. Hodnota je v toleranci do 3500 MW.
Regulační export 1948 Gwh s max. zatížením PS 3494 MW, což je na hranici, ale ještě v toleranci do 3500 MW.
- Celkový instalovaný výkon je 13491 a reálný výkon 7922 MW.

Slovně můžeme uvedené údaje shrnout následovně:
- V uvedeném mixu zdrojů je ES schopná vyprodukovat požadovaných 70 Twh za předpokladu, že nakoupená regulační energie je v možnostech uvedeného mixu zdrojů.
- FVE+VTE budou v nárazech zatěžovat PS v letních měsících, ale uvedená regulační soustava to je schopná odregulovat. To se projevuje ve vysoké hodnotě záporné zálohy.
- Regulační Import a Export musí být nasmlouván alespoň v hodnotě 3 Gwh, nepočítá se s obchodním přenosem.

Závěrečné resumé:
Pokud bude uskutečněna dostavba Temelína a Dukovan v uvedeném rozsahu, tak elektrizační soustava v dané konfiguraci JE+OZE bude schopná fungovat i bez uhlí a zemního plynu a zajistit spotřebu 70 Twh za uvedených podmínek.