Pro Atom web - vyvracení mýtů o jaderné energetice
| Seznam jaderných elektráren | Download |
  Hlavní menu
Úvodní stránka
Odkazy
Ankety
Aktuality
TOP 15

Podpořte nás
Naše ikonka

O nás


  Rubriky


  Reklama

  Reklama  Pro Atom web
Email: proatom zavináč luksoft.cz
ISSN 1802-5331

(c) 2007-2008
Zásady ochrany osobních údajů


Politika

* Ekonomické, ekologické a sociální dopady vítězství Strany zelených.

Vydáno dne 08. 02. 2006 (16389 přečtení)

Zkusme si představit situaci, že Strana zelených a jí podobné strany vyhrají letošní parlamentní volby a budou schopny vytvořit většinovou koalici, vládu. Jaké by byly důsledky vládnutí těchto stran, pakliže by se jim podařilo beze zbytku splnit jejich volební program?Ekonomické dopady

Jedna z prvních věcí, která by se dala očekávat by bylo uzavření JE Temelín (viz. volební program Strany zelených) a později i JE Dukovany. To by vedlo k obrovskému poklesu akcií polostátní firmy ČEZ, která má v současné době hodnotu přibližně 500 mld Kč. Jednalo by se o ušlý zisk, nedodržení dlouhodobých smluv s dodavatelskými firmami (např. dodávky paliva), cena za likvidaci a dekontaminaci jaderné elektrárny (původně se měla platit z tzv. jaderného účtu, ale v něm by pochopitelně chyběly peníze). To by vedlo k poklesu akcií a ratingu společnosti. Nižší rating by vedl k žádostem o předčasné splacení úvěrů ze stany bank a finančních institucí, což by mohlo vést k platební neschopnosti a až k bankrotu společnosti. Finanční situace ČEZu by se mohla řešit odprodejem některých ziskových částí společnosti (zahraniční akvizice). Stát by určitě čelil mnoha arbitrážím ze strany minoritních akcionářů ČEZu či přímo arbitráží s ČEZem, které by pravděpodobně prohrál. Potom by skutečně platil výrok Zelených o tom, že Temelín by zaplatil každý z nás.

Po úspěšné likvidaci Jaderných elektráren by byl čas zaměřit se na tepelné elektrárny, ani náznakem by se nemohlo uvažovat o prolomení limitů těžby, což by vedlo k dalšímu poklesu akcií. Poté by byl nejvyšší čas zbytky ČEZu prodat za směšné částky (oproti dnešní ceně). Celková ztráta by byla přes 500 mld Kč (cena ztráty hodnoty akcií + arbitráže), což je polovina dnešního státního dluhu!

Díky nižší výrobě elektrické energie by se zvýšil dovoz ze zahraničí, což by vedlo k růstu schodku zahraniční platební bilance, k poklesu kurzu Kč/Euro. O přijetí Eura nemusíme uvažovat, státní dluh a inflace se rozhodně nevejde do konvergenčních kritérií.

Růst cen energií, díky nižšímu kurzu, "ekologické daňové reformě" a dalším krokům SZ, povede ke snížení spotřeby, resp. ke krachu a odlivu řady firem z České republiky. Počínaje energeticky náročnými hutěmi, konče výrobou automobilů a veškerým průmyslem.

Strana zelených pokládá nadměrný automobilismus za sociálně patologický jev. Proto dojde k jeho omezení, především tranzitů kamiónů přes ČR, což sice povede k menší zátěži životního prostředí, zároveň ale i k dalšímu poklesu příjmů. Celkově se dá očekávat pokles HDP v dvouciferných hodnotách.

Dá se očekávát růst nezaměstnanosti, který bude vláda řešit snahou přesunu pracovníků do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jelikož je však cena obnovitelných zdrojů velmi vysoká, budou na tuto zaměstnanost doplácet ostatní lidé daněmi či extrémně vysokými cenami energií.Ekologické dopady

Ohromný nárůst cen energií povede k nutnosti šetření energií na všech frontách. Dojde k omezení "zbytečných žroutů energie" jako jsou čističky odpadních vod, firmy se budou snažit ušetřit náklady a nebudou investovat do zabezpečení a modernizace svých provozů, což povede k častějším haváriím, únikům nebezpečných látek do přírody. Z řek se opět stanou stoky. Též energeticky náročná recyklace se nevyplatí a zakázané skládky se budou rozšiřovat. Kde jinde by firmy měly ušetřit, než na ekologii?

U domácností povede zdražení energií k hledání substitutů. Od plynu či elektrické energie se přejde zpět k tuhým palivům (ostatně to již dnes nastává). V lepším případě k černému uhlí či dřevu, v horším případě k pálení různých odpadů. Zatímco spalovny komunálních odpadů, teplárny a elektrárny mají účinné filtry, domácí kotle je povětšinou nemají a počet škodlivých emisí z lokálních topenišť může být i o řád vyšší než u velkých zdrojů! Zmiňovat nárůst respiračních onemocnění, rakovin plic snad není nutné.

Nárůst poptávky po "biomase" bude velký, což povede ke zvýšení ilegální těžby dřeva a tím k devastaci našich krásných lesů. Namísto nich vzniknou lesy větrných elektráren, betonová monstra hyzdící typickou českou krajinu a naše hory. Na polích budou růst rychle rostoucí dřeviny, šťovíky a konopí. To bude vyčerpávat a degradovat půdu s nutností použití většího množství hnojiv.

Vzhledem k zhoršení naší obchodní bilance bude vyšší tlak na těžbu a vývoz surovin (uhlí, písek, kamenina, vápenec, dřevo). Též vyšší spotřeba uhlí, než dnes, povede k tlaku na prolomení limitů těžby a bude zajímavé sledovat toto dilema. Úbytek financí se projeví na nedostatku peněz na ekologické projekty - rekultivace skládek, odkališť, povrchových dolů, likvidace jedů (DDT), což může mít své důsledky ve zhoršeném životním prostředí. Taktéž nebude na nové čističky odpadních vod, kanalizaci či jejich modernizaci.Sociální dopady

Budou obrovské. Zvýšení nezaměstnanosti povede k rozšíření sociálně-patologických jevů: kriminality, korupce, užívání drog. Užívání drog, především lehkých (marihuana) chce Strana zelených (resp. řada členů) plně zlegalizovat, včetně jejich volného pěstování. Proti zvýšení kriminality včetně porušování předpisů a vyhlášek (o odpadech, emisích, apod.) bude nutno bojovat, proto dojde k masivnímu rozvoji represivních složek, policie, inspekce životního prostředí. Dojde k rozšíření jejich pravomocí, aby bylo možno alespoň trochu snížit kriminalitu. "Ekologická demokracie pro všechny" bude ve skutečnosti "policejní stát pro všechny".

Líbilo by se vám žít v takovém státě? Myslím si, že ne. Ne všichni však mají odvahu opustit náš stát. Dá se předpokládat odliv inteligence (vědci, VŠ učité, lékaři, umělci, atd.), jak jsme byli svědky před rokem 1989. To se opět projeví v prohloubení již tak špatné situace a "blbá nálada" bude ještě "blbější".Závěr

Pokusil jsem se nastínit "katastrofickou vizi", kam by směřoval vývoj naší země po eventuálním volebním vítězství Strany zelených, které doufám nikdy nenastane. Jednotlivé volební teze vypadají pěkně, avšak vzájemně si velmi protiřečí. Jak můžeme chtít snižovat emise CO2, když zavřeme "bezemisní" jaderné elektrárny bez jejich náhrady? Podpoříme rozvoj železniční dopravy a MHD tím, že zavedeme daně na elektrickou energii a tím tuto dopravu velmi prodražíme? Zvýšíme zaměstnanost tím, že zdražíme vstupy (energie) pro průmysl a zavedeme další tisíce vyhlášek? Chovají se drobní podnikatelé opravdu šetrněji k životnímu prostředí než velké firmy? Jsou malé, decentralizované zdroje opravdu šetrnější k životnímu prostředí, než velké? Kde vezmeme dostatek energetických zdrojů, jestliže již dnes musíme značnou část dovážet (ropa, zemní plyn) a obnovitelné zdroje energie nemohou, ani podle Strany zelených, nahradit klasické zdroje? Je nízká spotřeba energií zárukou ochrany životního prostředí? Koukněme se na státy, které mají nižší spotřebu energií, jsou orientovány zemědělsky. Nemusíme chodit daleko - Polsko, Rumunsko, které jsou plné neodsířených elektráren, skládek odpadů, apod. Mohli bychom jít ještě více na východ, kde mají ještě nižší spotřebu a viděli bychom ještě více zničenou krajinu.

Kvalitní životní prostředí je luxusním statkem. Tj. poptávka po něm roste víc, než je růst příjmu. Nejdříve se však musí uspokojit základní nezbytné potřeby. Mít co jíst, pít, kde bydlet, mít v zimě teplo, světlo. Pakliže vám bude zima, bude vám zcela jistě jedno, že pokácíte sto let starý strom, aby jste se zahřáli. To není výmysl nějaké ekonomické teorie, to je realita! Nejvíce zničené prostředí je právě v chudých zemích a chudých oblastech - Čína, Indie. Oproti tomu západní bohaté země si mohou dovolit přepych ve formě zdravého životního prostředí. Přírodu mohou využívat pro odpočinek, relaxaci, nemusí se snažit o jeho okamžité maximální využití, vytěžení.

Výkonnost ekonomiky souvisí s kvalitou a ochranou životního prostředí. Strana zelených bude usilovat o ničení našeho průmyslu, což povede nutně i ke zhoršení životního prostředí, k devastaci krajiny. Úplným nesmyslem je snaha zlikvidovat jadernou energetiku, která je ekologicky nejšetrnější k životnímu prostředí, což dokazují studie externích nákladů. Náhrada Dukovan a Temelína bude pocházet výhradně ze spalování fosilních paliv uhlí či plynu a pro naši planetu a globální oteplování je vcelku jedno, zda bude nová tepelná elektrárna stát v České republice, Polsku či Německu. Každá MWh z jaderné energetiky a některých obnovitelných zdrojů šetří emise CO2 a je jedno, zda u nás či v Německu či Číně.

Naše média - noviny, televize, rozhlas - neustále straší rizikem nástupu komunistů k moci, což by vedlo k omezení společensky vyšších vrstev našeho obyvatelstva. Levice zase argumentuje rizikem nástupu pravice a důsledkům na sociálně slabších. Politika Strany zelených by se ale dotkla kompletně nás všech a obávám se že mnohem více, než nástup komunistů k moci! Naše média toto přehlíží a dokonce hovoří o Straně zelených jako o reálné alternativě, která by měla vstoupit do parlamentu. Doufám, že je to jen jejich neznalostí problematiky a nevědomostí, než snahou poškodit naši ekonomiku a životní prostředí.

Závěrem bych chtěl apelovat na všechny občany této země, aby v žádném případě nevolili Stranu zelených a jím podobné strany. Kterákoliv dnešní parlamentní strana udělá v konečném důsledku více pro životní prostředí, než Strana zelených, a to včetně strany Komunistické!


[Akt. známka: 2,69 / Počet hlasů: 162] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Lukáš Rytíř | Počet komentářů: 438 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Anketa
Co byste zvolili za nejpřijatelnější alternativu?

Prolomení těžebních limitů (zbourání Horního Jiřetína) (335 hl.)
 
Garance ceny pro nové bloky Temelína (70 Eur/MWh) (287 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 622

  Výměna odkazů

Přípony souborů

Zkratky

Vlajky států světa

Tapety na plochu PC


  Nejčtenější články
Spotřeba elektrické energie
(04. 03. 2006, 39577x)
Jaderné fóry
(01. 04. 2007, 37507x)

  Kde to vře!
Zajistíme energii bez prolomení limitů?
27. 04. 2012
Počet komentářů: 2282

Regulace obnovitelných zdrojů – scénář S2040
02. 01. 2012
Počet komentářů: 2259

PERMAKULTURA – příběh jedné komunity
16. 02. 2007
Počet komentářů: 1294

Fotovoltaika - kšeft, za který všichni zaplatíme
22. 02. 2009
Počet komentářů: 1063

Potěmkinovské šílenství s obnovitelnými zdroji
02. 04. 2008
Počet komentářů: 731

BIOETANOL - naše naděje nebo past?
07. 04. 2006
Počet komentářů: 719


  Poslední komentáře
 • Jsem pro to, aby se zkoumaly různé možnosti, jak získávat (ale hlavně jak USPOŘIT) energii (u jadern . . . (Obnovitelné zdroje energie neexistují!)
 • U fotovoltaických systémů váhově převažuje beton (pokud nejsou organickou součástí střechy), potom . . . (Stop radioaktivnímu uhlí, start Zwentendorf!)
 • Dokazal to nekdo spocitat kdy JE vyprodukuje tolik energie kolik se do ni ze vsech zdroju vlozilo a . . . (Argumenty proti jaderné energetice)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)

 •   Počítadlo přístupů
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.