Pro Atom web - vyvracení mýtů o jaderné energetice
| Seznam jaderných elektráren | Download |
  Hlavní menu
Úvodní stránka
Odkazy
Ankety
Aktuality
TOP 15

Podpořte nás
Naše ikonka

O nás


  Rubriky


  Reklama

  Reklama  Pro Atom web
Email: proatom zavináč luksoft.cz
ISSN 1802-5331

(c) 2007-2008
Zásady ochrany osobních údajů


Ekonomika

* Základní principy ekonomie 1.

Vydáno dne 19. 08. 2006 (8651 přečtení)

Již dlouhou dobu si všímám velkých neznalostí základů ekonomie, kterými oplývají oponenti jaderných elektráren. Přitom rozhodování o jaderné energetice o trvale udržitelném rozvoji či ekologických otázkách je rozhodováním ekonomickým - stejně jako všechny rozhodnutí, které v životě činíme. V článku, který bude mít několik částí, se pokusím "rozbít" některá zažitá klišé o ekonomice a ukázat příklady související s rozhodováním v energetice.

ekonomie=peníze?

Slovo ekonomie je pro tyto lidi symbolem pro peníze a peníze jsou pro ně pouze "papírky". To je však základní mýtus. Ekonomické rozhodování tu bylo vždy - i před vynálezem peněz! V podstatě se dá říci, že veškeré vztahy mezi živými bytostmi jsou vztahy ekonomické, včetně vztahů osobních vztahů (rodinné vztahy, partnerské, kamarádské), které jsou vždy ryze ekonomické, jejich cílem je maximalizace užitku! Ta se však u každého člověka liší, je dána vnitřními pohnutkami, výchovou, kulturou, náboženským vyznáním, apod. Můžeme se snažit maximalizovat nejen svůj užitek, ale třeba maximalizovat "kvalitu životního prostředí", apod.

Peníze

Peníze jsou pouze univerzálním nástrojem směny. Funkcí peněz je tedy umožnění směny různých produktů (rozuměj nejen výrobky, ale i služby) při minimalizaci transakčních nákladů. Peníze tedy usnadňují směnu výrobků a služeb a tím zvyšují naši produktivitu.

Ceteris paribus

Latinská fráze ceteris paribus, doslova přeloženo „ostatní stejné“, neboli „za předpokladu, že ostatní věci zůstatnou nezměněny“ - zdroj: Wikipedia. Tento předpoklad používáme v ekonomii pro zjednodušení a snažší pochopitelnost.
Příklad z jaderné energetiky: "Jaderná energetika "ceteris paribus" produkuje méně CO2 než fosilní zdroje. To je evidentní fakt, který však různé protijaderné spolky zpochybňují tím, že začnou do debaty plést nesouvisející věci, že je možné ušetřit CO2 úsporami či pomocí OZE. Ano, je to možné, v ekonomii však musíme srovnávat srovnatelné - čili nereformovanou ekonomiku země s JE s nereformovanou ekonomikou bez JE, nikoliv dvě různé ekonomiky. V případě různých ekonomik musí být prokázaná příčinná souvislost mezi existencí jaderné energetiky a úsporami. To se někdy snaží ekologisté pomocí různých statistik, kde se dopouští statistické chyby - korelace dvou veličin neznamená dokázání jejich závislosti!
Příklad: Určitě bychom nalezli vztah mezi emisemi CO2 a množství provozovaných jaderných elektráren. Zdánlivě by se mohlo zdát, že spolu tyto hodnoty souvisejí, při bližším pohledu však obě veličiny vychází z vyspělosti průmyslu, dostupnosti alternativních zdrojů (existenci substitutů a jejich ceny), struktuře HDP, atd.

Bez respektování pravidla "ceteris paribus" se další ekonomická debata degraduje na pouhý "flamewar", frašku, debatu "jeden o voze, druhý o koze".

Typy statků

Statků, tj. výrobků a služeb máme několik druhů. Tzv. normální statky se dělí na nezbytné, což je například pitná voda, základní potraviny, bydlení, ošacení, atd. Dále to jsou tzv. luxusní statky mezi které patří značkové oblečení, "kvalitní potraviny", dovolená u moře, apod. Tyto statky mají společné to, že s rostoucím důchodem domácnosti (rozuměj i jednotlivce) roste jejich spotřeba. U nezbytných roste méně, než je růst platu. Příkladem jsou rohlíky. Budete-li mít příjem 10 000, koupíte si 10 rohlíků, budete-li mít příjem 20 000, koupíte možná o 1 rohlík víc, ale určitě ne 20 rohlíků. Tj. žádané množství statku navíc je nižší než přírůstek důchodu.

Naopak u luxusních statků je situace opačná. Příkladem jest náklady na dovolenou. Budete-li mít příjem 10 000 měsíčně, vydáte většinu na nákup nezbytných statků a na "koníčky" zbyde třeba 1000. Zvýší-li se příjem na 20 000, najednou budete mít na "koně" 5000, tj. ne o 100 % více, ale o 500% více!

Jiným typem statku jsou tzv. méně-cenné statky. Jejich spotřeba s rostoucím důchodem dokonce klesá! Příkladem může být například pití "vody z vodovodu". Budete-li mít více peněz, spíš si koupíte balené vody, limonádu či pivo a z vodovodu již pít nebudete.

Nyní se koukněme na ekologicky citlivé statky, o jaké typy se jedná? Kvalitní životní prostředí - rozumějme čistá voda v řekách či zdravý les je bezesporu luxusním statkem. Spotřebujete-li všechny prostředky na obživu svoji a své rodiny, nezbydou vám již peníze na úpravu blízkého parku na výstavbu čističky odpadních vod, apod.

Ekologie je luxusním statkem a chceme-li zvýšit její spotřebu je to možné pomocí zvýšení důchodu - příjmu. Spotřeba tohoto statku dokonce poroste rychleji, než samotný plat! Platí to i naopak, sníží-li se příjem obyvatelstva, mnohem více se sníží poptávka po ekologii a životní prostředí jde někam... Příkladů z minulosti a současnosti je velmi mnoho a nemá cenu je znovu opakovat.

Energie z obnovitelných zdrojů (voda a vítr, v minulosti) je zase příklad méně-cenného statku. Divíte se proč? Energie vody a větru je nestabilní, tj. její kvalita je horší. S rostoucím příjmem již lidé mají zájem o celodenní dodávku energie a poptávka po nestabilních zdrojích klesá (další věcí jsou vyšší náklady na tuto energii). Je to jeden z důvodů, proč došlo ke zrušení řady malých vodních elektráren a napojení domácností na stabilní elektrickou síť.

Substituty

Příkladem je působení reklamy - statek má pořád stejnou užitnou hodnotu avšak prodej se zvyšuje díky řadě psychologických faktorů.

Tento efekt se v dnešní době velmi uplatňuje právě v oblasti "ekologického životního stylu". Je módní nejíst potraviny z GMO, ikdyž neexistuje žádný důkaz, že by potraviny měly horší kvalitu - toto je příklad záporného efektu módy a snobské spotřeby. Existují však i pozitivní příklady jako podpora cyklistiky, kdy je cyklistika podporována nejen z ekonomických důvodů, ale jako "módní dopravní prostředek" - tj. při rozhodování se nerozhodujeme nejen podle ceny, ale k ceně připočítáváme i jiné užitky (vyšší osobní prestiž, udělat něco pro své zdraví, apod.). Díky substitučnímu efektu dále dochází ke snížení spotřeby jiných, třeba méně ekologických statků. Zde tedy různé ekologické iniciativy mohou hrát důležitou roli.

Bohužel dnes mají ekologické iniciativy spíše opačný efekt, řada lidí si vybaví prostesty proti stavbě obchvatů měst či JETE a tak lidé i na jinak dobré nápady nahlížejí často negativně.

Dalším příkladem efektu módy jsou obnovitelné zdroje energie. Dodnes jsou OZE pro řadu lidí synonymem "absolutního dobra" a proto je preferují před všemi jinými alternativami a to i přesto, že se tyto zdroje potýkají s řadou negativ, často větších než klasické zdroje. Subjektivní užitek ze zdroje velmi přesahuje skutečný užitek a tím dochází k přeceňování daného statku.

Shrňme si základní body:

 • Zvýšení důchodu znamená zvýšení "ekologických výdajů". Tj. správné fungování ekonomiky a její růst znamená zlepšování životního prostředí.
 • Naopak snížení důchodu bude znamenat zhoršení ekologické situace - přechod k nežádoucím statkům jako je pálení odpadků, atd.
 • Působením na obyvatelstvo můžeme částečně změnit jejich preference a tím zvýšit poptávku po lepším životním prostředí.
 • Oba dva výše uvedené efekty se nevylučují, naopak jejich kombinací dochází k synergickému efektu. Ekologické organizace se snaží pozitivně působit na obyvatelstvo zároveň však jejich nápady často vedou ke zhoršení ekonomické situace (uzavření podniku, výroby), díky čemuž může docházet ke zhoršení ekonomické situace, snížení důchodu a k nižším investicím do kvalitního životního prostředí. Ve výsledku může paradoxně dojít i ke zhoršení ekologické situace.

Výše uvedený příklad ukazuje na propojenost a neoddělitelnost ekonomické životní úrovně a ochrany životního prostředí oč se však řada neznalých snaží. Ekonomika je o hledání optima mezi různými alternativami. A proto zcela jasně platí věta: "můžeme mít jen takové životní prostředí, na které máme".Příště o nákladech, ceně a produktivitě.

[Akt. známka: 1,47 / Počet hlasů: 19] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Lukáš Rytíř | Počet komentářů: 91 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Anketa
Co byste zvolili za nejpřijatelnější alternativu?

Prolomení těžebních limitů (zbourání Horního Jiřetína) (335 hl.)
 
Garance ceny pro nové bloky Temelína (70 Eur/MWh) (287 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 622

  Výměna odkazů

Přípony souborů

Zkratky

Vlajky států světa

Tapety na plochu PC


  Nejčtenější články
Spotřeba elektrické energie
(04. 03. 2006, 39577x)
Jaderné fóry
(01. 04. 2007, 37507x)

  Kde to vře!
Zajistíme energii bez prolomení limitů?
27. 04. 2012
Počet komentářů: 2282

Regulace obnovitelných zdrojů – scénář S2040
02. 01. 2012
Počet komentářů: 2259

PERMAKULTURA – příběh jedné komunity
16. 02. 2007
Počet komentářů: 1294

Fotovoltaika - kšeft, za který všichni zaplatíme
22. 02. 2009
Počet komentářů: 1063

Potěmkinovské šílenství s obnovitelnými zdroji
02. 04. 2008
Počet komentářů: 731

BIOETANOL - naše naděje nebo past?
07. 04. 2006
Počet komentářů: 719


  Poslední komentáře
 • Jsem pro to, aby se zkoumaly různé možnosti, jak získávat (ale hlavně jak USPOŘIT) energii (u jadern . . . (Obnovitelné zdroje energie neexistují!)
 • U fotovoltaických systémů váhově převažuje beton (pokud nejsou organickou součástí střechy), potom . . . (Stop radioaktivnímu uhlí, start Zwentendorf!)
 • Dokazal to nekdo spocitat kdy JE vyprodukuje tolik energie kolik se do ni ze vsech zdroju vlozilo a . . . (Argumenty proti jaderné energetice)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)

 •   Počítadlo přístupů
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.