Pro Atom web - vyvracení mýtů o jaderné energetice
| Seznam jaderných elektráren | Download |
  Hlavní menu
Úvodní stránka
Odkazy
Ankety
Aktuality
TOP 15

Podpořte nás
Naše ikonka

O nás


  Rubriky


  Reklama

  Reklama  Pro Atom web
Email: proatom zavináč luksoft.cz
ISSN 1802-5331

(c) 2007-2008
Zásady ochrany osobních údajů


Politika

* Energetická politika vlády

Vydáno dne 19. 03. 2007 (4043 přečtení)

"Diskutujme a používejme selský rozum" vyzval Ministr Říman na webu Neviditelný pes v článku k veřejné diskuzi o energetické situaci. Tak tedy diskutujme.

1. Úvodní informace
V minulých dílech SIMULAČNÍHO MODELU energetické soustavy jsme si vysvětlili princip simulačního modelu a ukázali na fiktivních datech, jaké má model možnosti . V r. 2006 nebyla nová vláda a neznali jsme energetickou vizi budoucí vlády a čekali na energetickou koncepci, abychom mohli onu koncepci modelovat.
Dočkali jsme se až na začátku roku 2007, kdy nová vláda ve svém prohlášení představila svoji energetickou politiku.
Tato politika však není podložena nezávislou odbornou studií, takže vzniklo mnoho dohadů a nejistoty, jak se bude energetická situace vyvíjet a nejistota trvá doposud.
Jediné současné dokumenty jsou:
- "Zajištění energetické bezpečnosti státu" pro Bezpečnostní radu státu a
- SEK - "Státní energetická koncepce"
Oba tyto dokumenty jsou v rozporu s vládním prohlášením. Vláda proto zřídila nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu. Předsedou komise je V.Pačes a z každé parlamentní strany 2 členové.
Věřme, že komise bude nestranná, budou v ní neúplatní odborníci a použije všech dostupných moderních analytických metod.
Doufejme, že studie bude veřejná a pokud bude opět tajná, tak se ji pokusíme získat neveřejnými cestami. Energetika se netýká jen několika vybraných osob, které uchopily moc, ale je to věcí nás všech.
Má být dopracována nyní tajná studie "Zajištění energetické bezpečnosti státu".
Obě studie mají být předloženy do 30.6.2007. Není známé jaký budou mít oba dokumenty vztah a váhu při rozhodování. Budou to dokumenty dlouhodobé, střednědobé nebo krátkodobé? No, uvidíme.

2. Jaká je skutečnost?
V současné době dochází k řadě protichůdných tvrzení, názorů, jakoby každý žil na jiné planetě. Vzduchem létají argumenty všeho druhu jako ... já myslím, ...jsem přesvědčen, to je logické, ...slyšel jsem, ...říká se, ...ty jsi hlupák, kdežto já nikoliv, ...já jsem příznivcem, ...to je pro naší stranu nepřijatelné atd. a při tom všichni mají k dispozici stejné informace. Bohužel, hlavním motorem těchto tendencí je ideologie, nikoliv seriózní doložitelná analýza.
Přitom základním cílem všech by mělo být zajistit energii pro alespoň udržení současné civilizace při zachování přírody.

3. Je nejvyšší čas přejít od nekonečných diskuzí ke konkrétnímu konání.
Ministr M. Říman dne 17.března 2007 na webu Neviditelný pes v článku "Diskutujme a používejme selský rozum" vyzval k veřejné diskuzi o energetické situaci. Bohužel ministr Říman pouze poukazuje na neblahé následky neodpovědné politiky, ale sám žádná východiska nenavrhuje. Předkládáme proto vizi energetiky, která nevychází z ideologických zásad, nebo strachu o funkční postavení nebo z mocenských pozic, ale ze zhodnocení vlastností a možností jednotlivých zdrojů a potřeb. Tentokrát neuvádím exaktní výsledky simulačního modelu, ale jak si pan ministr přeje s použitím selského rozumu formu logických kroků, které jsou každému srozumitelné.

4. Pokusme se shrnout možnosti a vlastnosti energetických zdrojů současnosti.

 1. Vítr, fotovoltaika - jsou to neregulovatelné zdroje vyžadující regulaci a další regulační záložní zdroje se zvyšováním jejich výkonu:
  - přečerpávací vodní elektrárny (PVE) mají rychlý náběh, ale omezenou dobu dodávky, nejvýše 3 hod. denně, pokud jsou načerpané. Jejich výkon je omezený 1150 MW a bez velkých investic nelze zvýšit.
  - část výkonu licencovaných uhelných elektráren, umožňující poskytnout výkon v regulačním pásmu podle okamžitého zvýšení nebo snížení požadavku elektrické sítě (primární, sekundární + - terciární regulace). Tento druh regulace reguluje průběžné odchylky ve spotřebě, ale zejména výkyvy v dodávce z neregulovatelných zdrojů - vítr, FV.
  Pro rok 2007 musel ČEPS nakoupit další uvedené regulační výkony odpovídající zvyšování neregulovatelných zdrojů.
  I když platí povinnost mít nakoupené podpůrné služby velikosti největšího bloku t.j. 1000 MW (Temelín), ČEPS musí zvyšovat nákup regulačních výkonů se zvyšujícím se podílem neregulovatelných zdrojů.
  Pro rok 2007 se zvýšily náklady na průběžnou regulaci na 3 miliardy Kč.
  Regulační systém je velmi složitý, zahrnuje 18 různých druhů vzájemně provázaných nakupovaných regulačních služeb a další jejich popis přesahuje rozsah tohoto článku.
 2. Biomasa. Biomasa má potenciál omezený. Odpadová biomasa se dá zpracovat s nízkými energetickými vstupy, ale je téměř vyčerpaná, nebude hrát podstatnou roli jako energetický zdroj, nicméně její zužitkování je vítané.
  Pěstovaná biomasa je podmíněna spotřebou energie na hnojiva, insekticidy, pěstování, zpracování, skladování, dopravu, produkci + další CO2. Energetické náklady spadnou do spotřeby, takže co vyprodukujeme, to sptřebujeme na produkci, popřípadě s mírným ziskem.
  V konečné energetické bilanci výstupy/vstupy nebude hrát podstatnou roli. Pokud do biomasy energii vložíme musíme ji z jiné energie odebrat - většinou fosilní. Perpetum mobile neexistuje.
 3. Bioplyn. Bioplyn je nadějnější. Bioplynové stanice umožňují zpracování organického odpadu anaerobní fermentací se současnou výrobou elektrické energie a tepla. Náklady na bioplynovou stanici jsou 60 milionů Kč s výkonem elektrického generátoru 500 kW. Při zajištění provozu 8000 hodin/rok by mohla vyprodukovat 4,0 GWh/rok. Počet bioplynových stanic na odpad je omezen množstvím odpadu. Při 100 stanicích možný přínos 400 GWh/rok.
 4. Uhlí - funkce:
  - základní pásmo - konstantní zdroj energie, v případě jeho snížení je nutné nahradit jiným zdrojem se stabilní dodávkou
  - regulační pásmo - dodávka regulační energie pro zajištění rovnováhy sítě. V současné době tento zdroj pro regulaci není nahraditelný. Regulace vyžaduje 30% celkové energie, která je vyprodukována v síti. Nárustem výkonu neregulovatelných zdrojů (vítr, FV) se bude spotřeba uhlí pro regulaci stále zvyšovat, bez toho , jestli se nám to líbí nebo ne, protože jiné regulační zdroje v rozsahu elektrizační sítě nemáme.
  - surovina pro výrobu dalších produktů
 5. Jádro je zdroj se stabilní dodávkou schopné nahradit snížení produkce uhlí jako konstantního zdroje energie.
 6. Plynové elektrárny - u nás mají malý výkon, pomáhají regulaci, nemají schopnost nahradit snížení stálého výkonu z uhlí. Perspektivně se s elektrárnami na zemní plyn nepočítá jako s rizikovým zdrojem.
 7. Vodní energie je vyčerpána, není možné podstatného zvýšení.

5. Závěry a návrhy řešení.
Na základě uvedených vlastností a možností provedeme závěry a návrhy na řešení.

 1. Uhlí ponechat pro jeho nezastupitelné funkce - zálohy, regulace, chemie.
  S uhlím maximálně šetřit, neprolamovat limity, v dohledu desítek roků není jiný zdroj pro regulaci v rozsahu elektrizační sítě. Pokud uhlí dotěžíme, nebude čím regulovat a elektrizační síť se zhroutí. Bez regulace síť nepojede. K uhlí je třeba se chovat jako k vzácné surovině.
  Uhlí ponechat jako strategickou surovinu.
 2. Uhlí spalované pro základní dodávku elektřiny nahradit jiným stabilním zdrojem.
  Není jiná možnost, než urychleně provést dostavbu Temelína a následnou výstavbu dalších JE. JE je stabilní zdroj, který po najetí do jmenovitého výkonu nemusí být průběžně regulován. Regulace je nutná při náhlém neplánovaném odstavení výkonu a to musí zvládnout regulační soustava. K tomu může dojít velmi zřídka. Uhehné elektrárny ponechat pouze pro účely regulační a uhlí pro účely chemického průmyslu.
 3. Prosazovat úspory jako významný příspěvek k zabezpečení energetických potřeb. Pokud budeme hodně šetřit a uspoříme 20% energie, tak nám zbývá ještě 80%, které musíme pokrýt stabilní dodávkou.
 4. Obnovitelné zdroje energie jsou jako doplňující, je na ně vázána velká kapacita regulovatelných záložních zdrojů. Čím více se budou OZE rozšiřovat, tím více budeme potřebovat regulačních záložních kapacit.
 5. Pro bezpečný chod elektrizační soustavy musí být k dispozici záložní kapacita v takovém rozsahu, abychom nemuseli být závislí na importu, který nám může poskytnou energii pouze když nějakou má a to je riziko.

Závěrem bych chtěl ministru Římanovi sdělit, jestli bude hnát energetiku do nereálných řešení, prosazovaných malou skupinkou lidí, že náprava už nebude možná a přivede zemi do katastrofy.

[Akt. známka: 1,40 / Počet hlasů: 25] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Mojmír Štěrba | Počet komentářů: 147 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Anketa
Co byste zvolili za nejpřijatelnější alternativu?

Prolomení těžebních limitů (zbourání Horního Jiřetína) (335 hl.)
 
Garance ceny pro nové bloky Temelína (70 Eur/MWh) (287 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 622

  Nejčtenější články
Spotřeba elektrické energie
(04. 03. 2006, 39577x)
Jaderné fóry
(01. 04. 2007, 37507x)

  Kde to vře!
Zajistíme energii bez prolomení limitů?
27. 04. 2012
Počet komentářů: 2282

Regulace obnovitelných zdrojů – scénář S2040
02. 01. 2012
Počet komentářů: 2259

PERMAKULTURA – příběh jedné komunity
16. 02. 2007
Počet komentářů: 1294

Fotovoltaika - kšeft, za který všichni zaplatíme
22. 02. 2009
Počet komentářů: 1063

Potěmkinovské šílenství s obnovitelnými zdroji
02. 04. 2008
Počet komentářů: 731

BIOETANOL - naše naděje nebo past?
07. 04. 2006
Počet komentářů: 719


  Poslední komentáře
 • Jsem pro to, aby se zkoumaly různé možnosti, jak získávat (ale hlavně jak USPOŘIT) energii (u jadern . . . (Obnovitelné zdroje energie neexistují!)
 • U fotovoltaických systémů váhově převažuje beton (pokud nejsou organickou součástí střechy), potom . . . (Stop radioaktivnímu uhlí, start Zwentendorf!)
 • Dokazal to nekdo spocitat kdy JE vyprodukuje tolik energie kolik se do ni ze vsech zdroju vlozilo a . . . (Argumenty proti jaderné energetice)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)

 •   Počítadlo přístupů
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.