Pro Atom web - vyvracení mýtů o jaderné energetice
| Seznam jaderných elektráren | Download |
  Hlavní menu
Úvodní stránka
Odkazy
Ankety
Aktuality
TOP 15

Podpořte nás
Naše ikonka

O nás


  Rubriky


  Reklama

  Reklama  Pro Atom web
Email: proatom zavináč luksoft.cz
ISSN 1802-5331

(c) 2007-2008
Zásady ochrany osobních údajů


Ostatní

* Dotazníkový průzkum – IV. Vnímání rizika

Vydáno dne 12. 05. 2007 (3960 přečtení)

V tomto díle se zaměříme na vnímání rizik dnešního světa, přijatelnosti průmyslových komplexů (elektráren, úložiště radioaktivního odpadu, spalovny) a přijatelnosti geneticky modifikovaných plodin ve vztahu ke znalostem a přijatelnosti jaderné energetiky.

Přijatelnost průmyslového komplexu v místě bydliště

Tato část dotazníku měla zjistit, jak přijatelně se jeví blízkost různých průmyslových komplexů u bydliště respondentů.

Otázka: „V blízkosti vašeho bydliště se má postavit průmyslový komplex. Porovnejte následující stavby dle jejich přijatelnosti.“

Přijatelnost průmyslových komplexů
Relativní přijatelnost průmyslových komplexů v místě bydliště.


Jako nejpřijatelnější se respondentům jeví jaderná elektrárna. Tento výsledek je však třeba brát s rezervou, neboť dotazník byl zaměřen na jadernou energetiku a respondenti, kteří hlasovali ve prospěch jaderné energetiky, mohli jadernou energetiku do jisté míry zvýhodňovat. Úložiště radioaktivního odpadu (ÚRAO) je akceptováno stejně jako park větrných elektráren (VTE), následuje spalovna komunálního odpadu a nejméně je akceptována tepelná (uhelná) elektrárna 1.

Vztah mezi přijatelností jaderné elektrárny, resp. úložiště a přijatelností jaderné energetiky je statisticky významný 2, významnější je mezi jadernou elektrárnou než u úložiště.

Přijatelnost ÚRAO v závislosti na znalostech Přijatelnost VTE v závislosti na znalostech
Přijatelnost ÚRAO a VTE v závislosti na znalostech.
(nižší hodnota na ose Y znamená vyšší přijatelnost komplexu)Byl prokázán pozitivní vztah mezi znalostmi a přijatelností jaderné elektrárny, úložiště radioaktivních odpadů a spalovny. Naopak negativní vztah byl zaznamenán mezi přijatelností větrných elektráren. Naopak nebyl prokázán vztah mezi znalostmi a přijatelností tepelné elektrárny. 3 Nejvyšší vztah je u úložiště radioaktivních odpadů následovaný jadernou elektrárnou, větrnou a spalovnou.

Rozdíly mezi akceptací úložiště radioaktivního odpadu a jaderné elektrárny mohou být způsobeny obecně nižší absolutní znalostí této problematiky mezi veřejností, která z tohoto důvodu úložiště odmítá.

Vnímání rizik

Tato otázka se zaměřovala na vnímání hrozeb dnešního světa. Na výběr byly celkem 4 hrozby:

1. „Riziko klimatických změn.“
2. „Terorismus a hrozba válek, zbraně hromadného ničení.“
3. „Šíření chorob, ptačí chřipka, AIDS apod.“
4. „Nedostatek surovin a energií.“

Otázka: „Ohodnoťte závažnost níže uvedených hrozeb dnešního světa.“

 Relativní vnímání hrozeb (rizik) dnešního světa.
Relativní vnímání hrozeb (rizik) dnešního světa.


Za nejzávažnější hrozbu je považován nedostatek surovin a energií, následovaný terorismem a klimatickými změnami. Za nejméně závažný je považován problém šíření chorob 4.

Ostatní rizika

Součástí této otázky byla i možnost „jiná hrozba“. Objevilo se zde mnoho nejrůznějších hrozeb od vážně míněných až po ty méně vážné. Vůbec nejčastějším „méně vážným“ rizikem byly různé variace na „lidskou hloupost“. Dále se objevovala řada politických rizik, počínaje obavou z činnosti různých politických stran5 přes zahraniční politiku reprezentovanou především USA a Izraelem, ztráta demokracie, lidské svobody. Časté riziko bylo viděno v náboženství, a to nejen negativně6 , ale i pozitivně7 .

Mezi ostatní rizika patřila problematika srážky Země s jiným kosmickým tělesem, nekontrolovatelná migrace obyvatelstva, přelidnění, nedostatek pitné vody, produkce odpadů, kácení deštných pralesů, vymírání živočišných druhů a rostlin či ekonomické problémy ve formě tržního selhání.

Celkové vnímání rizika

Veličina celkové vnímání rizika byla získána prostým součtem ohodnocení jednotlivých rizik u každého jedince 8. Tento ukazatel by měl být s jistými omezeními ukazatelem subjektivního vnímání rizika každého jedince.

Vnímání všech rizik dohromady v závislosti na pohlaví.
Vnímání všech rizik dohromady v závislosti na pohlaví.
(nižší hodnota znamená vyšší hodnocení závažnosti)Výše uvedený graf ilustruje, že ženy v dotazníku přikládají rizikům dnešního světa vyšší váhu než muži. Tato tendence byla statisticky významná u všech nebezpečí kromě nedostatku surovin.

Vnímání celkového rizika v závislosti na přijatelnosti jaderné energie

Na vnímání celkového rizika nemá vliv přijatelnost jaderné energetiky. Pouze u rizika globálního oteplování byly zjištěny rozdíly, kdy přívrženci jaderné energetiky hodnotí klimatické změny jako méně závažné oproti mírným odpůrcům.

Vnímání rizik v závislosti na znalostech

Znalosti jaderné energetiky mají malý pozitivní vliv na vnímání rizika. Lidé s lepšími znalostmi se méně obávají rizik dnešního světa.9 Tato tendence je patrná u klimatických změn, terorismu a chorob. Není však patrná u problematiky surovin, kde nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi znalostmi a hodnocení tohoto rizika10.

Vnímání rizik v závislosti na politických sympatiích

Jsou patrné rozdíly ve vnímání celkového rizika v závislosti na sympatiích k politickým stranám, kdy sympatizanti Strany zelených hodnotí rizika jako závažnější. Není to však statisticky průkazné. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi pohledem na důležitost rizik mezi sympatizanty politických stran u surovin, chorob a terorismu. Byly zjištěny statisticky významné rozdíly u problematiky klimatických změn, kdy sympatizanti Strany zelených považují problematiku klimatických změn za závažnější než sympatizanti jiných stran. Celkově se klimatických změn nejméně obávají příznivci ODS, rozdíly oproti sympatizantům jiných stran (kromě Strany zelených) nejsou statisticky průkazné3636.

Podpora geneticky modifikovaných odrůd plodin

Cílem této otázky bylo zjistit, zda názor na pěstování geneticky modifikovaných odrůd zemědělských plodin(GMO)11 souvisí se vztahem k energetice.

Otázka: „Co si myslíte o pěstování geneticky modifikovaných odrůd zemědělských plodin?“

 Rozdělení přijatelnosti geneticky modifikovaných odrůd.
Rozdělení přijatelnosti geneticky modifikovaných odrůd.


Obecně je nižší podpora pěstování geneticky modifikovaných odrůd než jaderné energetiky. Byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi podporou GMO mezi sympatizanty Strany zelených, kteří odmítají GMO oproti sympatizantům jiných stran. Byla prokázána pozitivní závislost mezi postojem k jaderné energetice a podporou pěstování GMO 12 a na znalostech energetiky 13. Tyto závislosti se dají vysvětlit tím, že lidé mající znalosti o jaderné energetice mají pravděpodobně obecně vyšší přehled i o jiných oborech, tedy i o GMO. Odpůrci jaderné energetiky se sdružují ve spolcích, které jsou zároveň proti GMO. Celkově nižší podpora GMO oproti jaderné energetice může být dána nižším mediálním zájmem o tuto problematiku.Poznámky

1. Průměry: jaderná elektrárna=2,38; úložiště=3,03; větrná= 3,10; spalovna=4,09; tepelná=4,43.
2. Vztah mezi podporou jádra a přijatelností jaderné elektrárny je r=0,61;mezi ÚRAO je r=0,4622.Mezi ostatními je r=0.
3. Jaderná, r=-0,32; větrná, r=0,26; Spalovna: r=-0,16; Tepelná, r=0; úložiště, r=-0,42.
4. Průměry: Klimatické změny=2,17; válka=2,15; choroby=2,64; suroviny=2,06.
5. Respondenti uváděli všechny české parlamentní strany s výjimkou KDU-ČSL.
6. Náboženský extremismus, islám.
7. „Málo Boha v srdcích“.
8. Je v intervalu <4..20>.
9. Korelace: r=0,1041.
10. Klimatické změny:r=0,1007; terorismus: r=0,1310; choroby: r=0,1187; suroviny: r=0.
11. Pěstování geneticky modifikovaných odrůd je podobným sporným „ekologickým“ problémem jako jaderná energetika.
12. Korelace: r= 0,3991
13. Korelace: r=-0,2254

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Lukáš Rytíř | Počet komentářů: 50 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Anketa
Co byste zvolili za nejpřijatelnější alternativu?

Prolomení těžebních limitů (zbourání Horního Jiřetína) (335 hl.)
 
Garance ceny pro nové bloky Temelína (70 Eur/MWh) (287 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 622

  Výměna odkazů

Přípony souborů

Zkratky

Vlajky států světa

Tapety na plochu PC


  Nejčtenější články
Spotřeba elektrické energie
(04. 03. 2006, 39577x)
Jaderné fóry
(01. 04. 2007, 37507x)

  Kde to vře!
Zajistíme energii bez prolomení limitů?
27. 04. 2012
Počet komentářů: 2282

Regulace obnovitelných zdrojů – scénář S2040
02. 01. 2012
Počet komentářů: 2259

PERMAKULTURA – příběh jedné komunity
16. 02. 2007
Počet komentářů: 1294

Fotovoltaika - kšeft, za který všichni zaplatíme
22. 02. 2009
Počet komentářů: 1063

Potěmkinovské šílenství s obnovitelnými zdroji
02. 04. 2008
Počet komentářů: 731

BIOETANOL - naše naděje nebo past?
07. 04. 2006
Počet komentářů: 719


  Poslední komentáře
 • Jsem pro to, aby se zkoumaly různé možnosti, jak získávat (ale hlavně jak USPOŘIT) energii (u jadern . . . (Obnovitelné zdroje energie neexistují!)
 • U fotovoltaických systémů váhově převažuje beton (pokud nejsou organickou součástí střechy), potom . . . (Stop radioaktivnímu uhlí, start Zwentendorf!)
 • Dokazal to nekdo spocitat kdy JE vyprodukuje tolik energie kolik se do ni ze vsech zdroju vlozilo a . . . (Argumenty proti jaderné energetice)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)
 • Žiji na farmě, máme cca 100 ha polí a mléčný skot. Téma permakultury mě tedy docela zajímá, protože . . . (PERMAKULTURA – příběh jedné komunity)

 •   Počítadlo přístupů
  Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

  Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
  Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
  nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.